Velkommen til Foreldreportalen i Åsnes kommune!


Ny søknad til barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Dersom du er folkeregistrert i Åsnes kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post adresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn). Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Åsnes kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)

Du må også være innlogget for å :
-endre /slette søknad
-følge saksgangen til søknaden
-svare på tilbud om plass
-si opp eksisterende plass
-endre eksisterende plass / oppholdstid (gjelder SFO)

Innskriving i grunnskolen
I desember kan foresatte logge seg inn her og bekrefte skoleplass via ID-porten. Det er anledning til å søke annen skole enn den reserverte skoleplassen, i forbindelse med flytting eller andre årsaker. Merknad: rettighet i forhold til skoleskyss gjelder ved den reserverte skoleplassen. Eget brev med informasjon om prosessen sendes ut til de 1.klassingene som skal innskrives i skolen. Ved flytting til Åsnes kommune, ta kontakt med nærskolen.